Locatie:

Locatie:
Schild-Bekkenfysiotherapie is gevestigd Oosterkerkstraat 1 2312 SN Leiden in het multidisciplinairhacentrum

Bereikbaar met arriva buslijn 5 en 6 , u stapt uit voor het centrum.
Parkeerterrein voor het  Centrum (gratis), of in directe omgeving, op loopafstand .
Schild-Fysiotherapie is gevestigd in het multidisciplinair huisartsencentrum  en onder een dak met de huisartsen praktijk van  A.Boels, T.Siegman, R.A.van  Randeraat en de huisartsen mw. L.H. van Berkel en mw. M.P.Offenhaus  en  in samenwerking met psychologen, dietisten, logopediste, Activite, Kwadraad , CJG, en Sport Medisch Centrum Rijnland